HP LaserJet 2200 Printer series - Syntax tlaèovÆch príkazov PCL

background image

Syntax tlačových príkazov PCL

Syntax tlačových príkazov PCL

Syntax tlačových príkazov PCL

Než začnete používať tlačové príkazy, porovnajte nasledujúce znaky:

Malé písmeno l (

l) a číslica jedna (1), alebo veľké písmeno O (O) a

číslica nula (

0) sa používajú v mnohých tlačových príkazoch. Tieto znaky

sa na vašej obrazovke nemusia zobraziť ako sú uvedené tu. V tlačových
príkazoch PCL musíte používať presný znak a rozlišovať medzi malými a
veľkými písmenami.

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené prvky typického tlačového
príkazu (v tomto prípade príkaz na orientáciu strany).

Malé l:

l

Veľké O:

O

Číslo jedna:

1

Číslo nula:

0

Znak Escape

Znak Escape

Znak Escape

Znak Escape

(začína postupnosť

pre zmenu)

Pole Hodnota

Pole Hodnota

Pole Hodnota

Pole Hodnota

(obsahuje

alfanumerické znaky)

Kategória príkazu

Kategória príkazu

Kategória príkazu

Kategória príkazu

Veľké písmeno

Veľké písmeno

Veľké písmeno

Veľké písmeno

(ukončuje postupnosť

pre zmenu)

background image

152

152

152

152 Príloha D Tlačové príkazy

SL