HP LaserJet 2200 Printer series - Preh½ad

background image

Prehľad

Prehľad

Prehľad

Prehľad

U väčšiny softvérových aplikácií nie je nevyhnutné zadávať tlačové príkazy.
V prípade potreby, v dokumentácii k počítaču a softvéru nájdete spôsob
zadávania tlačových príkazov.

PCL

PCL

PCL

PCL

Tlačové príkazy PCL oznamujú tlačiarni aké úlohy má vykonávať alebo
aké písmo má používať. V tejto prílohe sú uvedené stručné informácie pre
používateľov, ktorí už sú oboznámení so štruktúrou príkazov PCL.

Tlačové príkazy PCL 5e sú spätne kompatibilné s predchádzajúcimi
verziami PCL.

Tlačové príkazy PCL 6 naplno využívajú funkcie tlačiarne.

HP-GL/2

HP-GL/2

HP-GL/2

HP-GL/2

Tlačiareň môže tlačiť vektorovú grafiku pomocou grafického jazyka
HP GL/2. Tlač v jazyku HP-GL/2 vyžaduje, aby sa tlačiareň prepla z režimu
PCL do HP-GL/2, čo je možné uskutočniť odoslaním príslušného kódu
PCL tlačiarni. Niektoré softvérové aplikácie prepínajú medzi jazykmi
prostredníctvom svojich ovládačov.

background image

150

150

150

150 Príloha D Tlačové príkazy

SL

PJL

PJL

PJL

PJL

Printer Job Language (PJL) spoločnosti HP umožňuje kontrolu nad PCL a
ostatnými tlačovými jazykmi. PJL poskytuje štyri hlavné funkcie:

!

prepínanie tlačových jazykov

!

oddeľovanie úloh

!

konfiguráciu tlačiarne

!

stavové hlásenia tlačiarne

Príkazy PJL je možné použiť na zmenu predvoleného nastavenia tlačiarne.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Tabuľka na konci tejto prílohy obsahuje bežne používané príkazy PCL 5e.

background image

SL

Príloha D Tlačové príkazy 151

151

151

151

Syntax tlačových príkazov PCL