HP LaserJet 2200 Printer series - Kombinácie postupností pre zmenu

background image

Kombinácie postupností pre zmenu

Kombinácie postupností pre zmenu

Kombinácie postupností pre zmenu

Kombinácie postupností pre zmenu

Postupnosti pre zmenu (escape sekvencie) je možné kombinovať do
jedného reťazca postupnosti pre zmenu. Pri kombinovaní kódu je potrebné
sa riadiť tromi dôležitými pravidlami:

1. Pre každú postupnosť pre zmenu prvé dva znaky po znaku

? musia

byť totožné.

2. Pri kombinovaní postupností pre zmenu zmeňte veľký (koncový) znak u

každej jednotlivej postupnosti pre zmenu na malý znak.

3. Posledný znak kombinovanej postupnosti pre zmenu musí byť

veľké písmeno.

Nasledujúci reťazec postupností pre zmenu by sa odoslal tlačiarni pri voľbe
papiera formátu legal v orientácii na šírku a s 8 riadkami na palec:
?&l3A?&l1O?&l8D
Nasledujúca postupnosť pre zmenu zadáva tlačiarni rovnaké tlačové príkazy
tak, že ich skombinuje do kratšej postupnosti:
?&l3a1o8D