HP LaserJet 2200 Printer series - Vkladanie médií do zásobníka 2 alebo volite½ného zásobníka 3 na 250listov papiera

background image

Vkladanie médií do zásobníka 2 alebo voliteľného

Vkladanie médií do zásobníka 2 alebo voliteľného

Vkladanie médií do zásobníka 2 alebo voliteľného

Vkladanie médií do zásobníka 2 alebo voliteľného

zásobníka 3 na 250 listov papiera

zásobníka 3 na 250 listov papiera

zásobníka 3 na 250 listov papiera

zásobníka 3 na 250 listov papiera

1

11

1

Vytiahnite príslušný zásobník von z
tlačiarne a vytiahnite z neho všetok
papier.

2

22

2

Posuňte postranné vodiace lišty tak,
aby odpovedali požadovanému
formátu papiera.

3

33

3

Na zadnej vodiacej lište stlačte
modrú úchytku a upravte ju tak, aby
ukazovateľ lícoval s požadovaným
formátom papiera.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

background image

38

38

38

38 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

4

44

4

Vložte médiá a uistite sa, že sú v
zásobníku umiestnené rovnomerne vo
všetkých štyroch rohoch. Dbajte, aby
boli papiere pod úchytkami vodiacich
líšt v zadnej časti zásobníka.

5

55

5

Zatlačte kovovú platňu dvíhajúcu
papier, aby zapadla do úchytu.

6

66

6

Zásobník zasuňte späť do tlačiarne.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Vždy, keď vyberáte zásobník na 250 listov
papiera, pred jeho opätovných zasunutím
do tlačiarne zatlačte kovovú platňu dvíhajúcu
papier. Po zasunutí zásobníka sa kovová
platňa uvoľní a nadvihne papier.

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 39

39

39

39