HP LaserJet 2200 Printer series - Vkladanie médií do zásobníka 1

background image

Vkladanie médií do zásobníka 1

Vkladanie médií do zásobníka 1

Vkladanie médií do zásobníka 1

Vkladanie médií do zásobníka 1

Zásobník 1 (viacúčelový) pojme až
100 listov papiera alebo 10 obálok.

1

11

1

Otvorte zásobník 1 sklopením
predného krytu.

2

22

2

Vysuňte plastikový nástavec. Ak je
vkladané médium dlhšie ako 229 mm,
vysuňte tiež doplnkový nástavec.

3

33

3

Nastavte postranné vodiace lišty
papiera o trochu širšie ako je médium.

4

44

4

Vložte médiá do zásobníka (kratšou
hranou dovnútra, tlačovou stranou
hore). Médiá by mali byť vystredené
medzi postrannými vodiacimi lištami
a mali by sa vojsť pod úchytky na
vodiacich lištách.

5

55

5

Zasuňte postranné vodiace lišty tak,
aby sa ľahko dotýkali stohu médií
na oboch stranách bez toho, aby
sa médiá ohli. Uistite sa, že médiá
sú uložené pod úchytkami na
postranných vodiacich lištách papiera.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nevkladajte médiá do zásobníka 1 v čase
keď, tlačiareň tlačí. Môže to spôsobiť
uviaznutie papiera. Nezatvárajte predný
kryt keď tlačiareň tlačí.

Ak používate predtlačený materiál, pozrite
si časť Tlač na hlavičkový alebo predtlačený
papier.

Ak tlačíte na obálky a štítky, pozrite si časť
Tlač na obálky alebo Tlač na štítky.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 37

37

37

37