HP LaserJet 2200 Printer series - Vkladanie médií do volite½ného zásobníku 3 na 500listov papiera

background image

Vkladanie médií do voliteľného zásobníku 3 na

Vkladanie médií do voliteľného zásobníku 3 na

Vkladanie médií do voliteľného zásobníku 3 na

Vkladanie médií do voliteľného zásobníku 3 na

500 listov papiera

500 listov papiera

500 listov papiera

500 listov papiera

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera
podporuje iba papier formátov A4 a letter.

1

11

1

Vytiahnite zásobník von z tlačiarne a
vytiahnite z neho všetok papier.

2

22

2

Pri použití papiera formátu letter zadnú
zarážku vytiahnite, v prípade použitia
papiera formátu A4 zarážku zatlačte.

3

33

3

Pri použití papiera formátu letter
posuňte bočné vodiace lišty smerom
von, u papiera formátu A4 ich posuňte
smerom dovnútra, vždy tak, aby lícovali
so šírkou použitého papiera.

4

44

4

Vložte médiá a uistite sa, že sú v
zásobníku umiestnené rovnomerne.
Dbajte, aby papiere boli zasunuté pod
háčikmi umiestnenými po stranách a
vzadu zásobníka.

5

55

5

Zásobník zasuňte späť do tlačiarne.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

40

40

40

40 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL