HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè na prieh½adné fólie

background image

Tlač na priehľadné fólie

Tlač na priehľadné fólie

Tlač na priehľadné fólie

Tlač na priehľadné fólie

Používajte iba priehľadné fólie odporúčané pre použitie v tlačiarňach
HP LaserJet, ako napr. HP transparency film. Informácie o možnostiach
objednania nájdete v časti Priehľadné fólie pre HP LaserJet. Informácie o
špecifikáciách priehľadných fólií nájdete v časti Priehľadné fólie.

!

Priehľadné fólie tlačte zo zásobníka 1.

!

Používajte horný výstupný zásobník, aby sa obmedzilo zvlnenie
(toto odporúčanie platí iba pre priehľadné fólie; v prípade iných
médií na obmedzenie krútenia používajte zadný výstupný zásobník).

!

Počas tlače priebežne odoberajte fólie z výstupného zásobníka,
aby sa vzájomne nezlepili.

!

Po vybratí z tlačiarne položte priehľadné fólie na rovný povrch.

!

V ovládači tlačiarne vyberte Optimize for: (Optimalizovať pre:) a z
rozbaľovacieho zoznamu vyberte transparencies (priehľadné fólie)
(pozrite si časť Optimalizácia tlače podľa typu média). V prípade iných
operačných systémov ako Windows, táto funkcia je prístupná cez
HP Web JetAdmin (pozrite si časť HP Web JetAdmin).

!

U počítačov Macintosh použite obslužný program HP LaserJet Utility a
zvoľte priehľadné fólie.

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 45

45

45

45

Tlač na médiá používateľského formátu alebo

Tlač na médiá používateľského formátu alebo

Tlač na médiá používateľského formátu alebo