HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè na hlavièkovÆ alebo predtlaèenÆ papier

background image

Tlač na hlavičkový alebo predtlačený papier

Tlač na hlavičkový alebo predtlačený papier

Tlač na hlavičkový alebo predtlačený papier

Tlač na hlavičkový alebo predtlačený papier

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

V tejto sekcii sú popísané spôsoby orientácie hlavičkového papiera alebo

predtlačených formulárov pre jednostrannú tlač. Ak vás zaujímajú možnosti

orientácie papiera pri duplexnej (obojstrannej) tlači, pozrite si orientáciu

papiera v časti Tlač na obe strany papiera (duplexná tlač).

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 1:

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 1:

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 1:

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 1: tlačová strana hore,
horný okraj smerom k tlačiarni.

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 2 alebo voliteľnom

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 2 alebo voliteľnom

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 2 alebo voliteľnom

Orientácia hlavičkového papiera v zásobníku 2 alebo voliteľnom
zásobníku 3 (na 250 alebo 500 listov):

zásobníku 3 (na 250 alebo 500 listov):

zásobníku 3 (na 250 alebo 500 listov):

zásobníku 3 (na 250 alebo 500 listov): tlačová strana dole, horný okraj
smerom k sebe.

background image

50

50

50

50 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nepoužívajte hlavičkový papier s potlačou, ktorá neodoláva vysokým teplotám,

ako sa napríklad používa v prípade niektorých typov termografickej tlače.

Nepoužívajte reliéfny hlavičkový papier.

Tlačiareň používa k nataveniu tonera na papier vysokú teplotu a tlak.

Ak používate farebný papier alebo predtlačené formuláre, uistite sa, že

obsahujú farbu, ktorá znáša natavovaciu teplotu (200° C, resp. 392° F

počas 0,1 sekundy).

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 51

51

51

51