HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè na ðtítky

background image

Tlač na štítky

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Používajte iba štítky odporúčané pre laserové tlačiarne. Ak potrebujete viac

podrobností, pozrite si časť Špecifikácie tlačových médií.

!

Štítky tlačte zo zásobníka 1.

!

Vkladajte štítky tlačovou stranou hore.

!

Na výstup štítkov používajte zadný výstupný zásobník.

!

Počas tlače priebežne odoberajte listy so štítkami z výstupného
zásobníka, aby sa vzájomne nezlepili.

!

Nepoužívajte štítky, ktoré sa odlepujú od podložky, sú pokrčené alebo
inak poškodené.

!

Nepoužívajte listy so štítkami, ktorých podložka nie je úplne zakrytá,
alebo ktoré sú už čiastočne použité.

!

Nevkladajte list so štítkami do tlačiarne viac ako raz. Lepidlo štítkov
môže prejsť tlačiarňou iba raz.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Ak list so štítkami uviazol v tlačiarni, vytiahnite tonerovú kazetu a potom

si pozrite časť Odstraňovanie uviaznutých papierov o odstraňovaní

uviaznutých štítkov.

Orientácia štítkov

(tlačovou stranou hore,

hornou hranou dovnútra

tlačiarne)

background image

44

44

44

44 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL