HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaèové úlohy

background image

Tlačové úlohy

Tlačové úlohy

Tlačové úlohy

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Rýchlosť tlače sa môže automaticky znížiť,
ak sa tlačí na médiá špeciálneho formátu.

Tlač na obálky

Tlač na obálky

Tlač na obálky