HP LaserJet 2200 Printer series - Preh½ad

background image

Prehľad

Prehľad

Prehľad

Prehľad

V tejto kapitole sa oboznámite o možnostiach tlače a bežných tlačových
úlohách:

!

Nákup papiera a iných tlačových médií

!

Možnosti vkladania médií

!

Vkladanie médií do zásobníka 1

!

Vkladanie médií do zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3 na
250 listov papiera

!

Vkladanie médií do voliteľného zásobníku 3 na 500 listov papiera

!

Možnosti výstupu médií

!

Tlačové úlohy

!

Zrušenie tlačovej úlohy

!

Funkcie softvéru

background image

32

32

32

32 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Nákup papiera a iných tlačových médií

Nákup papiera a iných tlačových médií