HP LaserJet 2200 Printer series - Nákup papiera a inÆch tlaèovÆch médií

background image

Nákup papiera a iných tlačových médií

Nákup papiera a iných tlačových médií

Tlačiarne HP LaserJet vytvárajú dokumenty vynikajúcej kvality tlače.
Tlačiť je možné na rôzne typy tlačových médií, ako papier (vrátane 100%
recyklovaného vláknitého papiera), obálky, štítky, priehľadné fólie, ako aj
na médiá používateľského formátu. Vlastnosti médií, ako napr. hmotnosť,
zloženie a vlhkosť sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon tlačiarne a
kvalitu výtlačku.

Aby ste dosiahly najlepšiu možnú kvalitu, používajte iba vysokokvalitný
papier určený pre kopírky. Ak potrebujete viac podrobností, pozrite si
časť Špecifikácie tlačových médií.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Pred nákupom väčšieho množstva papiera vždy najprv vyskúšajte jeho

Pred nákupom väčšieho množstva papiera vždy najprv vyskúšajte jeho

Pred nákupom väčšieho množstva papiera vždy najprv vyskúšajte jeho

Pred nákupom väčšieho množstva papiera vždy najprv vyskúšajte jeho

vzorku.

vzorku.

vzorku.

vzorku. Váš dodávateľ papiera by mal rozumieť požiadavkám špecifikovaným

v príručke

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide

. Ak potrebujete

viac informácií, pozrite si časť Špecifikácie tlačových médií. Ak potrebujete

informácie o objednávaní, pozrite si časť Doplnková dokumentácia alebo

navštívte http://www.hp.com/ljsupplies.

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 33

33

33

33

Možnosti vkladania médií

Možnosti vkladania médií