HP LaserJet 2200 Printer series - Volite½nÆ zásobník 3 na 500 listov papiera

background image

Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera

Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera možno použiť pre nasledovné
formáty papiera:

!

A4

!

Letter

Ak potrebujete zmeniť formát papiera, pozrite si časť Vkladanie médií do
voliteľného zásobníku 3 na 500 listov papiera. Ohľadne netypických
formátov, pozrite si časť Podporované formáty papiera.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Do voliteľného zásobníka 3 vkladajte iba papier. Iné typy tlačových médií,

ako napr. štítky a priehľadné fólie môžu v tlačiarni uviaznuť, pokiaľ budú

ťahané z voliteľného zásobníka 3.

background image

36

36

36

36 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL