HP LaserJet 2200 Printer series - Formáty papiera pre zásobník 2 a volite½nÆ zásobník 3 na 250 listov papiera

background image

Formáty papiera pre zásobník 2 a voliteľný
zásobník 3 na 250 listov papiera

zásobník 3 na 250 listov papiera

zásobník 3 na 250 listov papiera

zásobník 3 na 250 listov papiera

Zásobník 2 a voliteľný zásobník 3 na 250 listov papiera možno použiť pre
nasledovné formáty papiera:

!

A4

!

A5

!

B5 (ISO a JIS)

!

Letter

!

Legal

!

Executive

!

8,5 x 13 palcov

Ak potrebujete zmeniť formát papiera, pozrite si časť Vkladanie médií do
zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3 na 250 listov papiera. Ohľadne
netypických formátov, pozrite si časť Podporované formáty papiera.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Do zásobníkov 2 a 3 vkladajte iba papier. Iné typy tlačových médií, ako napr.

štítky a priehľadné fólie môžu v tlačiarni uviaznuť, pokiaľ budú ťahané zo

zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3.

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 35

35

35

35

Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera

Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera

Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera