HP LaserJet 2200 Printer series - Formáty médií pre zásobník 1

background image

Formáty médií pre zásobník 1

Formáty médií pre zásobník 1

Formáty médií pre zásobník 1

Formáty médií pre zásobník 1

Zásobník 1 možno nastaviť pre formáty od 76 x 127 mm (3 x 5 palcov) až
po formát legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov). Zásobník 1 by mal byť
použitý pri tlači na:

!

Obálky (pozrite si časť Tlač na obálky)

!

Štítky (pozrite si časť Tlač na štítky)

!

Priehľadné fólie (pozrite si časť Tlač na priehľadné fólie)

!

Médiá používateľského formátu alebo stoh kariet (pozrite si časť Tlač
na médiá používateľského formátu alebo stoh kariet)

!

Pohľadnice (pozrite si časť Tlač na médiá používateľského formátu
alebo stoh kariet)

Zásobník 2

Zásobník 1 (zasúvací)

Voliteľný zásobník 3

(na 250 alebo

500 listov papiera)

background image

34

34

34

34 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Formáty papiera pre zásobník 2 a voliteľný

Formáty papiera pre zásobník 2 a voliteľný

Formáty papiera pre zásobník 2 a voliteľný