HP LaserJet 2200 Printer series - Mo˛nosti vkladania médií

background image

Možnosti vkladania médií

Možnosti vkladania médií

Tlačiareň má dva vstupné zásobníky na papier. Na základe predvoleného
nastavenia, tlačiareň ťahá papier najprv zo zásobníka 1. Ak je zásobník 1
prázdny, tlačiareň ťahá papier zo zásobníka 2 (alebo voliteľného
zásobníka 3, ak je nainštalovaný).