HP LaserJet 2200 Printer series - Mo˛nosti vÆstupu médií

background image

Možnosti výstupu médií

Možnosti výstupu médií

Možnosti výstupu médií

Možnosti výstupu médií

Tlačiareň má zabudované dva výstupné zásobníky. Horný výstupný
zásobník sa používa vtedy, keď je zadný výstupný zásobník zatvorený.
Zadný výstupný zásobník sa používa vtedy, keď je otvorený.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Keď sa používa zásobník 1 súčasne so zadným výstupným zásobníkom,

je dráha papiera pri tlačení priama.

Horný výstupný zásobník

Zadný výstupný zásobník

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 41

41

41

41

Tlačové úlohy