HP LaserJet 2200 Printer series - Funkcie softvéru

background image

Funkcie softvéru

Funkcie softvéru

Funkcie softvéru

Funkcie softvéru

V tejto sekcii nájdete zoznam bežných funkcií tlačiarne, ktoré možno
ovládať z tlačového softvéru.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Pre operačné systémy iné ako Windows, niektoré z uvedených funkcií sú

dostupné z HP Web JetAdmin (pozrite si HP Web JetAdmin).

Funkcie ovládača tlačiarne

Funkcie ovládača tlačiarne

Funkcie ovládača tlačiarne