HP LaserJet 2200 Printer series - Zmluvy o servisnÆch slu˛bách u zákazníka

background image

Zmluvy o servisných službách u zákazníka

Zmluvy o servisných službách u zákazníka

Zmluvy o servisných službách u zákazníka

Aby bolo možné poskytnúť úroveň podpory najlepšie vyhovujúcu vašim
potrebám, HP ponúka tri zmluvy o servisných službách u zákazníka,
odlišujúce sa časom reakcie:

Prioritný servis u zákazníka

Prioritný servis u zákazníka

Prioritný servis u zákazníka

Prioritný servis u zákazníka

Na základe tejto zmluvy je zabezpečený servisný zásah do 4 hodín u zákazníka
v prípade telefonátu uskutočnenom počas normálnych pracovných hodín v HP.

Servis nasledujúci deň u zákazníka

Servis nasledujúci deň u zákazníka

Servis nasledujúci deň u zákazníka

Servis nasledujúci deň u zákazníka

Na základe tejto zmluvy je poskytovaná podpora nasledujúci pracovný deň po
prijatí požiadavky na servisný zásah. Pre väčšinu zmlúv sú dostupné možnosti
rozšírenej podpory, čo sa týka pracovných hodín a vzdialenosti ku
zákazníkovi, ak táto prekračuje stanovené servisné zóny HP (za príplatok).

Týždňový (rozsiahly) servis u zákazníka

Týždňový (rozsiahly) servis u zákazníka

Týždňový (rozsiahly) servis u zákazníka

Týždňový (rozsiahly) servis u zákazníka

Na základe tejto zmluvy sú poskytované servisné služby u zákazníka plánované,
raz za týždeň, pre organizácie, ktoré prevádzkujú veľa výrobkov HP. Táto zmluva
je určená pre zákazníkov, ktorí používajú 25 a viac výrobkov triedy pracovných
staníc, vrátane tlačiarní, plottrov, počítačov a diskových jednotiek.

background image

SL

Kapitola 5 Servis a podpora 115

115

115

115