HP LaserJet 2200 Printer series - Pokyny pre opakované balenie tlaèiarne

background image

Pokyny pre opakované balenie tlačiarne

!

Vyberte a uschovajte všetky moduly DIMM (dvojradové pamäťové
moduly) nainštalované v tlačiarni.

!

Vyberte a uschovajte káble a akékoľvek doplnkové príslušenstvo
nainštalované v tlačiarni.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Statická elektrina môže poškodiť moduly DIMM. Pri manipulácii s modulmi

DIMM používajte antistatický náramok alebo sa často dotýkajte povrchu

antistatického balenia modulu DIMM a následne holého kovu na tlačiarni.

Ak potrebujete informácie týkajúce sa vyberania modulov DIMM, pozrite

si časť Inštalácia pamäte.

!

Vyberte a uschovajte tonerovú kazetu.

background image

112

112

112

112 Kapitola 5 Servis a podpora

SL

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili poškodeniu tonerovej kazety, skladujte ju v pôvodnom

balení, alebo tak, aby nebola vystavená svetlu.

!

Vyberte a uschovajte kartu tlačového servera HP JetDirect EIO.

!

Ak je to možné, použite pôvodné balenie a obalové materiály.
(Poškodenie pri preprave, ako následok nedostatočného zabalenia,
je na zodpovednosť zákazníka.) Ak ste už obalový materiál tlačiarne
vyhodili, kontaktujte miestnu poštu alebo zásielkovú službu ohľadne
zabalenia tlačiarne.

!

Ak je to možné, priložte vzorky tlače a 50-100 listov papiera alebo
iných média, s ktorým ste mali tlačové problémy.

!

Priložte vyplnený Servisný formulár.

!

HP odporúča, aby ste odosielané zariadenie poistili.

background image

SL

Kapitola 5 Servis a podpora 113

113

113

113

Servisný formulár

Servisný formulár