HP LaserJet 2200 Printer series - Strana autotestu/ konfigurácie

background image

Strana autotestu/ konfigurácie

Strana autotestu/ konfigurácie

Strana autotestu/ konfigurácie

Strana autotestu/ konfigurácie

Strana autotestu/konfigurácie obsahuje mnoho informácií o aktuálnych
nastaveniach a vlastnostiach tlačiarne. Ak chcete vytlačiť stranu autotestu/
konfigurácie, stlačte a pustite naraz tlačidlá

V

YKONA

ť

a

Z

RUŠI

ť

LOHU

, pokiaľ

je tlačiareň v pohotovostnom stave (kontrolka Pripravené svieti). Ak máte
nainštalovanú kartu tlačového servera EIO, na druhej strane sa vytlačia
informácie o HP JetDirect.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Demonštračná strana a strana autotestu/konfigurácie sa môžu vytlačiť aj

pomocou HP LaserJet Device Configuration Reports.