HP LaserJet 2200 Printer series - Èistiaci proces

background image

Čistiaci proces

Čistiaci proces

Čistiaci proces

Čistiaci proces

Tlačiareň disponuje funkciou čistenia vnútorných častí zariadenia vrátane
oblasti dráhy papiera. Výsledkom čistenia vnútorných častí zariadenia je
prázdnu strana, ktorá by sa mala znehodnotiť. Pozrite si časť Čistiaci
proces tlačiarne.