HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè ðpeciálnych strán

background image

Tlač špeciálnych strán

V pamäti tlačiarne existujú špeciálne strany, ktoré vám pomôžu
diagnostikovať problémy s tlačiarňou.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak nebol jazyk tlačiarne automaticky alebo správne nastavený počas

inštalácie a nemáte HP LaserJet Device Configuration, môžete ho nastaviť

aj ručne. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM a z

príkazového riadku DOS napíšte: [

copy x:\DOS\slovak.pjl LPT1

],

kde

x

je vaša jednotka CD-ROM,

slovak

je jazyk, ktorý vám vyhovuje,

a

LPT1

je port, ku ktorému je pripojená tlačiareň.

Demonštračná strana