HP LaserJet 2200 Printer series - KontrolnÆ zoznam kvality tlaèe

background image

Kontrolný zoznam kvality tlače

Kontrolný zoznam kvality tlače

Bežné problémy s kvalitou tlače je možné vyriešiť pomocou tohto
kontrolného zoznamu.

!

Skontrolujte ovládač tlačiarne, či máte nastavenú najlepšiu kvalitu tlače
(pozrite si časť Výber nastavení kvality tlače).

!

Skúste tlačiť pomocou iného ovládača tlačiarne HP LaserJet 2200.

!

Prerozdeľte toner v tonerovej kazete (pozrite si časť Prerozdelenie
toneru).

!

Vyčistite vnútro tlačiarne (pozrite si časť Čistenie tlačiarne).

!

Skontrolujte typ papiera a jeho kvalitu (pozrite si časť Špecifikácie
tlačových médií).

!

Skontrolujte, či máte v softvéri vypnutý EconoMode (pozrite si časť
Ekonomická tlač (režim EconoMode)).

!

Prejdite si hľadanie chýb v prípade bežných problémoch s tlačou
(pozrite si časť Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou).

!

Použite novú tonerovú kazetu HP a potom opäť skontrolujte kvalitu
tlače. (Riaďte sa pokynmi uvedenými na novej tonerovej kazete.)

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak je vytlačená strana úplne prázdna (všetko je biele), skontrolujte,

či bola odstránená krycia páska z tonerovej kazety a či bola kazeta

správne nainštalovaná.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Novšie tlačiarne sú optimalizované tak, aby znaky boli tlačené presnejšie. Preto

tieto znaky môžu vyzerať útlejšie a užšie v porovnaní so staršími tlačiarňami.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak tlačiareň tlačí obrázky tmavšie ako staršia tlačiareň a vy chcete, aby sa

podobali na obrázky zo staršej tlačiarne, vyberte v ovládači tlačiarne kartu

Finishing (Dokončenie), vyberte Print Quality (Kvalita tlače), potom Custom

(Používateľská), kliknite na Details (Podrobnosti) a zrušte Print Images Lighter

(Tlač svetlejších obrázkov).

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 85

85

85

85

Príklady chybnej tlače obrázkov