HP LaserJet 2200 Printer series - Problémy so sieˇovou tlaèou

background image

Problémy so sieťovou tlačou

Problémy so sieťovou tlačou

Problémy so sieťovou tlačou

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Na inštaláciu a nastavenie tlačiarne v sieti sa odporúča použiť CD pre

HP LaserJet 2200.

!

Vytlačte stranu autotestu/konfigurácie (pozrite si časť Strana
autotestu/ konfigurácie). Ak máte nainštalovaný tlačový server
HP JetDirect EIO, v rámci konfiguračnej strany sa vytlačí aj druhá
strana s informáciami o stave a nastavení siete. Ak sa tieto strany
nevytlačia vo vašom jazyku, pozrite si časť Tlač špeciálnych strán.
Skontrolujte, či všetky nastavenia siete sú správne nakonfigurované.
Viac informácií o strane autotestu/konfigurácie nájdete v príručke
HP JetDirect Print Server Administrator’s Guide na adrese
http://www.hp.com/support/net_printing.

!

Úlohu skúste vytlačiť z iného počítača.

!

Ak je potrebné preveriť, či tlačiareň spolupracuje s počítačom, pripojte
ju priamo k počítaču pomocou paralelného kábla alebo kábla USB.
Opätovná inštalácia softvéru, z ktorého tlačíte, bude nevyhnutná.
Vytlačte dokument z aplikácie, ktorá ho predtým vytlačila správne.
Ak v takom prípade tlačiareň tlačí, problém je asi so sieťou.

!

Viac informácií nájdete v príručke HP JetDirect Print Server
Administrator’s Guide na adrese
http://www.hp.com/support/net_printing.

!

Ak nebol správne nastavený jazyk tlačiarne, pozrite si časť Tlač
špeciálnych strán.

!

Požiadajte o pomoc vášho správcu siete.

background image

102

102

102

102 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Bežné problémy Windows

Bežné problémy Windows

Bežné problémy Windows

Bežné problémy Windows