HP LaserJet 2200 Printer series - Problémy bezkáblovej tlaèe

background image

Problémy bezkáblovej tlače

Problémy bezkáblovej tlače

Problémy bezkáblovej tlače

Problémy bezkáblovej tlače

Príznak

Príznak

Príznak

Príznak

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Spojenie sa nemôže
nadviazať alebo prenos
trvá dlhšie než zvyčajne.

Počítač nie je
kompatibilný s IrDA.

Uistite sa, že váš počítač je
kompatibilný s IrDA; vyhľadajte
na ňom symbol IrDA alebo sa
pozrite do príručky od počítača.

Na vašom počítači alebo
zariadení Personal Digital
Assistant (PDA) nemáte
nainštalovaný IR
(infračervený) ovládač.

Uistite sa, či vaša aplikácia
používa ovládač pre
HP LaserJet 2200, a či v ňom
máte vybratý IR (infračervený)
port. Majte napamäti, že tlač
zložitejších strán trvá dlhšie.

HP nedodáva IR ovládač pre
počítačový port. IR ovládač je k
dispozícii u výrobcov hardvéru
a operačných systémov.
Ak potrebujete ovládač,
kontaktujte sa s hardvérovou
alebo softvérovou technickou
podporou.

Počítač a tlačiareň nie sú
správne umiestnené.

Uistite sa, či ste zariadenie
umiestnili v operačnom dosahu
od tlačiarne a či žiadne objekty
ako prsty, papier, knihy alebo
ostré svetlo nerušia spojenie
(pozrite si časť Špecifikácie
tlačiarne). Skontrolujte, či
oba porty FIR sú čisté (bez
špiny a tuku). Pozrite si
časť Čistenie tlačiarne.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 91

91

91

91

Spojenie sa nemôže nadviazať
alebo prenos trvá dlhšie než
zvyčajne (pokračovanie).

Silné osvetlenie ruší signál.

Skontrolujte, či nejaké jasné
svetlo nesvieti priamo do
niektorého z IR portov.
Akékoľvek ostré svetlo (slnečné,
reflektorové, fluoreskujúce,
alebo svetlo z diaľkových
ovládačov ako sú napríklad pri
televízoroch a videách) svietiace
priamo do jedného z IR portov
môže spôsobiť rušenie.
Umiestnite zariadenie bližšie
k IR portu tlačiarne.

Tlačiareň vytlačí iba časť
strany alebo dokumentu.

Spojenie bolo počas
prenosu prerušené.

Zariadenia kompatibilné s IrDA
sú konštruované tak, aby po
krátkodobom prerušení spojenia
obnovili svoju činnosť. Obnovte
spojenie. (V závislosti od
zariadenia obnova spojenia
môže trvať od 3 do 40 sekúnd.)

Tlačová úloha bola správne
poslaná do tlačiarne,
ale tlačiareň netlačí.

Spojenie bolo prerušené
alebo zrušené.

Ak spojenie bolo zrušené pred
začiatkom realizácie tlačovej
úlohy, tlačiareň by nemala vytlačiť
žiadnu úlohu. Ak kontrolka
Pripravené (stredná) svieti,
stlačte tlačidlo

Z

RUŠI

ť

LOHU

,

aby sa uvoľnila pamäť tlačiarne.
Umiestnite zariadenie do
operačného dosahu a opäť
spustite tlač.

Stavová kontrolka FIR sa
počas prenosu vypína.

Spojenie môže byť prerušené.

Ak kontrolka Pripravené (stredná)
svieti, stlačte tlačidlo

Z

RUŠI

ť

LOHU

, aby sa uvoľnila pamäť

tlačiarne. Umiestnite zariadenie
do operačného dosahu a opäť
spustite tlač.

Problémy bezkáblovej tlače (pokračovanie)

Problémy bezkáblovej tlače (pokračovanie)

Problémy bezkáblovej tlače (pokračovanie)

Problémy bezkáblovej tlače (pokračovanie)

Príznak

Príznak

Príznak

Príznak

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Riešenie

background image

92

92

92

92 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Hľadanie chýb pri hláseniach ovládacieho panelu

Hľadanie chýb pri hláseniach ovládacieho panelu

Hľadanie chýb pri hláseniach ovládacieho panelu