HP LaserJet 2200 Printer series - Preh½ad

background image

Prehľad

Prehľad

Prehľad

Prehľad

V tejto kapitole nájdete informácie, ktoré vám pomôžu vyriešiť problémy s
tlačiarňou v týchto oblastiach:

!

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

!

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou

!

Tlač špeciálnych strán

!

Odstraňovanie uviaznutých papierov

!

Riešenie problémov s kvalitou tlače

!

Problémy bezkáblovej tlače

!

Hľadanie chýb pri hláseniach ovládacieho panelu

!

Sekundárne stavy kontroliek

!

Problémy so sieťovou tlačou

!

Bežné problémy Windows

!

Bežné problémy pri počítačoch Macintosh

!

Hľadanie chýb pri používaní postskriptu (PS)

background image

70

70

70

70 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

Ak tlačiareň nepracuje správne, postupujte podľa tohto kontrolného
zoznamu. Ak tlačiareň neuspeje v niektorom z krokov, postupujte podľa
príslušných pokynov.

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb