HP LaserJet 2200 Printer series - VÆstupné oblasti

background image

Výstupné oblasti

Výstupné oblasti

Výstupné oblasti

Výstupné oblasti

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Uviaznutie papiera v tejto oblasti môže
spôsobiť, že na strane sa vyskytne uvoľnený
nezafixovaný toner. Ak si zašpiníte tonerom
šaty alebo ruky, umyte si ich v studenej
vode. (Horúcou vodou sa toner zaperie
do látky.)

1

11

1

Otvorte horný kryt a vyberte
tonerovú kazetu. Otvorte zadný
výstupný zásobník.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Je potrebné otvoriť horný kryt, aby bolo
možné uvoľniť zadný výstup a vybrať papier.

2

22

2

Ak nie je vôbec, alebo len slabo,
viditeľná vodiaca hrana papiera v
oblasti tonerovej kazety, opatrne
vytiahnite oboma rukami papier z
tlačiarne cez otvor zadného
výstupu. Opatrne vyberte zvyšky
uviaznutého papiera.

3

33

3

Ak je papier takmer úplne viditeľný
z horného výstupného zásobníka,
vytiahnite opatrne zvyšný papier
z tlačiarne.

4

44

4

Vložte naspäť tonerovú kazetu.
Zatvorte horný kryt a zadný
výstupný zásobník.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak kontrolka Pozor nezhasla, v tlačiarni
je stále uviaznutý papier. Skontrolujte
oblasti podávania papiera, tonerovej
kazety a duplexora.

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

4

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 83

83

83

83