HP LaserJet 2200 Printer series - Oblasˇ duplexora

background image

Oblasť duplexora

Oblasť duplexora

Oblasť duplexora

Oblasť duplexora

1

11

1

Vytiahnite zásobník 2 z tlačiarne.

2

22

2

Odtiahnutím zelenej páky na ľavej
prednej strane tlačiarne otvoríte
spodnú časť duplexora.

3

33

3

Uchopte a vytiahnite uviaznutý papier.

4

44

4

Spodnú časť duplexora zatlačte
naspäť, až kým nezacvakne na
svoje miesto.

5

55

5

Zasuňte zásobník 2 naspať
do tlačiarne.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Úplným ovorením horného krytu a jeho
zatvorením vynulujete tlačiareň a
môžete pokračovať v tlači.
Ak kontrolka Pozor nezhasla, v tlačiarni je
stále uviaznutý papier. Skontrolujte oblasti
podávania papiera, tonerovej kazety a
výstupné oblasti.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

84

84

84

84 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL