HP LaserJet 2200 Printer series - Odstraòovanie uviaznutÆch papierov

background image

Odstraňovanie uviaznutých papierov

Občas sa stane, že v tlačiarni počas tlače uviazne papier. Možné príčiny
uviaznutia:

!

Nesprávne naplnené alebo preplnené zásobníky.

!

Zásobník 2 alebo voliteľný zásobník 3 boli počas tlače vytiahnuté.

!

Horný kryt bol počas tlače otvorený.

!

Boli použité médiá, ktoré nespĺňajú špecifikácie HP. Pozrite si časť
Špecifikácie tlačových médií.

!

Boli použité médiá, ktorých formát bol mimo rozsahu podporovaných
formátov. Pozrite si časť Špecifikácie tlačových médií.

Nájdite a odstráňte uviaznutý papier podľa pokynov uvedených na
nasledujúcich stranách. Ak nie je zrejmé, kde sa uviaznutý papier
nachádza, pozrite sa najprv do oblasti tonerovej kazety.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Z tlačiarne odstráňte všetky potrhané kúsky papiera.

Papier môže uviaznuť na štyroch miestach:

!

Oblasť tonerovej kazety.

!

Oblasť podávania papiera zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3.

!

Výstupné oblasti.

!

Oblasť duplexora

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Po uviaznutí papiera môže v tlačiarni ostať aj uvoľnený toner. Ten by sa

mal z dráhy papiera po vytlačení niekoľkých listov stratiť. Pozrite si časť

Uvoľnený toner.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 79

79

79

79