HP LaserJet 2200 Printer series - H½adanie chÆb pri pou˛ívaní postskriptu (PS)

background image

Hľadanie chýb pri používaní postskriptu (PS)

Nasledovné situácie sú špecifické pre jazyk PostScript a môžu sa objaviť,
keď sa pri tlači používajú viaceré tlačové jazyky.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Keď sa vyskytne chyba PS, k hláseniu o nej v tlačenej podobe alebo na

obrazovke sa dostanete otvorením dialógového okna Print Options (Možnosti

tlače) a kliknutím na požadovaný výber vedľa sekcie o postskriptových

chybách. To isté získate aktiváciou zaškrtávacieho okna Print PS Errors

(Vytlačiť postskriptové chyby) v HP LaserJet Device Configuration.

Postskriptové chyby

Postskriptové chyby

Postskriptové chyby

Postskriptové chyby

Príznak

Príznak

Príznak

Príznak

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Úloha sa tlačí v type písma
Courier (predvolený typ)
namiesto typu, ktorý
bol požadovaný.

Požadovaný typ písma sa
nezaviedol. Tesne pred prijatím
tlačovej postskriptovej úlohy
bola zrejme tlačiareň prepnutá
na tlač úlohy PCL.

Zaveďte požadovaný typ písma
a opäť odošlite tlačovú úlohu.
Skontrolujte typ písma a jeho
lokalizáciu. Ak je to možné,
zaveďte ho do tlačiarne. Pozrite
si dokumentáciu k softvéru.

Strana formátu legal sa tlačí s
orezanými okrajmi.

Tlač príliš zložitej úlohy.

Úlohu budete musieť vytlačiť v
rozlíšení 600 bodov na palec,
znížiť zložitosť strany alebo
nainštalovať viac pamäte.

Tlačí sa strana s
postskriptovou chybou.

Tlačová úloha zrejme nie je v
postskripte.

Skontrolujte, či odosielate
postskriptovú tlačovú úlohu.
Skontrolujte, či softvérová
aplikácia očakávala, že má do
tlačiarne odoslať nastavenie
alebo postskriptové záhlavie.

background image

110

110

110

110 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Špecifické chyby

Špecifické chyby

Špecifické chyby

Špecifické chyby

Chyba pri kontrole obmedzenia

Tlač príliš zložitej úlohy.

Úlohu budete musieť vytlačiť v
rozlíšení 600 bodov na palec,
znížiť zložitosť strany alebo
nainštalovať viac pamäte.

Chyba VM

Chyba typu písma

Vyberte neobmedzené typy
písma, ktoré možno zaviesť z
ovládača tlačiarne.

Kontrola rozsahu

Chyba typu písma

Vyberte neobmedzené typy
písma, ktoré možno zaviesť z
ovládača tlačiarne.

Postskriptové chyby (pokračovanie)

Postskriptové chyby (pokračovanie)

Postskriptové chyby (pokračovanie)

Postskriptové chyby (pokračovanie)

Príznak

Príznak

Príznak

Príznak

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Riešenie

background image

SL

Kapitola 5 Servis a podpora 111

111

111

111

5