HP LaserJet 2200 Printer series - H½adanie chÆb pri hláseniach ovládacieho panelu

background image

Hľadanie chýb pri hláseniach ovládacieho panelu

Stav tlačiarne je indikovaný kontrolkami ovládacieho panelu. Kontrolky sa
môžu nachádzať v niektorom z nasledovných stavov:

Pozrite si nasledovné informácie, ktoré objasňujú interpretáciu stavov
kontroliek ovládacieho panelu alebo použite simulátor ovádacieho panelu
(pozrite si časť Simulátor ovládacieho panela).