HP LaserJet 2200 Printer series - Be˛né problémy Windows

background image

Bežné problémy Windows

Bežné problémy Windows

Bežné problémy Windows

Bežné problémy Windows

Príznak

Príznak

Príznak

Príznak

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Chybové hlásenie:
„Chyba pri zápise na LPTx“
vo Windows 9x.

Skontrolujte, či je v zásobníku papier.

Skontrolujte, či sú správne pripojené
káble, či je tlačiareň zapnutá a kontrolka
Pripravené svieti.

Kliknite na Štart, Nastavenia, Tlačiarne.
Pravým tlačítkom kliknite na ovládač
HP LaserJet 2200 a vyberte Vlastnosti.
Kliknite na Podrobnosti, Nastavenia
portu. Vypnite položku „Pred tlačou
skontrolovať stav portu“. Kliknite na OK.
Kliknite na Nastavenie zaraďovania.
Vyberte „Tlačiť priamo na tlačiareň“.
Kliknite na OK.
Opäť skúste tlač.

Chybové hlásenie:
„General Protection Fault
(Všeobecná chyba ochrany
pamäte)“
„Exception OE (Výnimka OE)“
„Spool32“
„Illegal Operation
(Nepovolená operácia)“

Ukončite všetky aplikácie, reštartujte
Windows a skúste znova.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 103

103

103

103

Chybové hlásenie:
„General Protection Fault
(Všeobecná chyba ochrany
pamäte)“
„Exception OE (Výnimka OE)“
„Spool32“
„Illegal Operation
(Nepovolená operácia)“
(Pokračovanie)

Vymažte všetky dočasné súbory z
adresára pre dočasné súbory.
Názov adresára zistíte v súbore
AUTOEXEC.BAT vyhľadaním príkazu

Set Temp =

“. Za týmto príkazom

nasleduje názov adresára pre dočasné
súbory. Zvyčajne sa jedná o

C:\temp

,

ale môže mať aj iný názov.

Viac informácií o chybových hláseniach
Windows nájdete v dokumentácii pre
Microsoft Windows 3.x, 9x, 2000,
NT 4.0 alebo Millennium.

Bežné problémy Windows (pokračovanie)

Bežné problémy Windows (pokračovanie)

Bežné problémy Windows (pokračovanie)

Bežné problémy Windows (pokračovanie)

Príznak

Príznak

Príznak

Príznak

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Možná príčina

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Riešenie

background image

104

104

104

104 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Bežné problémy pri počítačoch Macintosh