HP LaserJet 2200 Printer series - VÆber alternatívneho súboru PostScript Printer Description (Popis postskriptovej tlaèiarne, PPD)

background image

Výber alternatívneho súboru PostScript Printer
Description (Popis postskriptovej tlačiarne, PPD)

Description (Popis postskriptovej tlačiarne, PPD)

Description (Popis postskriptovej tlačiarne, PPD)

Description (Popis postskriptovej tlačiarne, PPD)

1. V menu Apple otvorte položku Chooser (Pripojenie).

2. Kliknite na ikonu LaserWriter.

3. Ak ste v sieti s viacerými zónami, vyberte si tú zónu v okne

AppleTalk Zones, kde sa nachádza tlačiareň.

4. Kliknite na názov tlačiarne, ktorý chcete používať v okne Select a

PostScript Printer (Výber postskriptovej tlačiarne). (Dvojitý klik
okamžite vygeneruje niekoľko ďalších krokov.)

5. Kliknite na Setup... (Nastavenie...) (Toto tlačidlo sa pri prvom nastavení

môže nazývať Create (Vytvoriť).)

6. Kliknite na Select PPD... (Výber PPD...)

7. Nájdite v zozname požadovaný súbor PPD a kliknite na Select.

Ak požadovaný súbor PPD nie je v zozname, vyberte si jednu z
týchto možností:

• Vyberte si PPD pre tlačiareň s podobnými vlastnosťami.
• Vyberte si PPD z ďalšieho adresára.
• Vyberte si všeobecný súbor PPD kliknutím na Use Generic

(Použiť všeobecný). Všeobecný súbor PPD vám umožní tlačiť,
ale budete mať obmedzený prístup k vlastnostiam tlačiarne.

8. V dialógovom okne Setup (Nastavenie) kliknite na Select (Výber),

a potom kliknite na OK, čím sa vrátite do okna Chooser.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak vyberáte PPD ručne, ikona sa nemusí objaviť vedľa vybratej tlačiarne v

okne Select a PostScript Printer. Ikonu vytvoríte v okne Chooser kliknutím

na Setup (Nastavenie), Printer Info (Informácie o tlačiarni) a potom Update

Info (Aktualizovať informácie).

9. Zatvorte Chooser.

Zmena názvu tlačiarne

Zmena názvu tlačiarne

Zmena názvu tlačiarne

Zmena názvu tlačiarne

Ak chcete zmeniť názov tlačiarne, urobte to pred jej výberom v okne
Chooser (Pripojenie). Ak ste zmenili názov tlačiarne po jej výbere v okne
Chooser, budete sa musieť do okna Chooser vrátiť a zrušiť výber.

Na zmenu názvu tlačiarne použite nástroj Set Printer Name (Nastavenie
názvu tlačiarne) v obslužnom programe HP LaserJet Utility.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 109

109

109

109

Hľadanie chýb pri používaní postskriptu (PS)

Hľadanie chýb pri používaní postskriptu (PS)

Hľadanie chýb pri používaní postskriptu (PS)