HP LaserJet 2200 Printer series - Vyhlásenie o spôsobilosti vÆrobku

background image

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku

podľa ISO/IEC Príručky 22 a EN 45014

Meno výrobcu:

Meno výrobcu:

Meno výrobcu:

Meno výrobcu:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobcu:

Adresa výrobcu:

Adresa výrobcu:

Adresa výrobcu:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

prehlasuje, že výrobok

prehlasuje, že výrobok

prehlasuje, že výrobok

prehlasuje, že výrobok

Názov výrobku:

Názov výrobku:

Názov výrobku:

Názov výrobku:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn

Číslo modelu:

Číslo modelu:

Číslo modelu:

Číslo modelu:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**

Doplnky výrobku:

Doplnky výrobku:

Doplnky výrobku:

Doplnky výrobku:

VŠETKY

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

Bezpečnosť:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 (trieda 1 výrobok Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 trieda B1
EN 61000-2-3:1995
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC Titul 47 CFR, Časť 15 trieda B2 / ICES-002, Vydanie 2
AS / NZS 3548:1995

Doplnkové informácie:

Doplnkové informácie:

Doplnkové informácie:

Doplnkové informácie:
Výrobok týmto spĺňa požiadavky Smernice EMC 89/336/EEC a Smernice o nízkom napätí 73/23/EEC a

podľa toho nesie označenie CE.
1)

Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.

2)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky v Časti 15 Smernice FCC. Jeho prevádzka je podmienená

nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

(2) musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátene rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiadúce poruchy.

3)

Ak je výrobok pripojený káblami do lokálnej siete (LAN) s využitím príslušenstva tlačového servera,

jeho správanie spĺňa limity pre triedu A.

* C4793A je voliteľný zásobník na 250 listov papiera.
** C7065A je voliteľný zásobník na 500 listov papiera.

Boise, Idaho USA

Boise, Idaho USA

Boise, Idaho USA

Boise, Idaho USA

6. apríl 2000

6. apríl 2000

6. apríl 2000

6. apríl 2000

Za účelom získania informácií iba o predpisoch kontaktujte:

Za účelom získania informácií iba o predpisoch kontaktujte:

Za účelom získania informácií iba o predpisoch kontaktujte:

Za účelom získania informácií iba o predpisoch kontaktujte:
v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

v Európe:

Vaše miestne predajné a servisné stredisko Hewlett-Packard, alebo

Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger

Straße 110-140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,

Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefón: 208-396-6000)

background image

128

128

128

128 Príloha A Špecifikácie

SL

Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti

Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti

Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti