HP LaserJet 2200 Printer series - Vyhlásenie o laserovej bezpeènoti

background image

Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti

Stredisko pre zariadenia a radiačnú bezpečnosť (Center for Devices and
Radiological Health, CDRH) amerického štátneho orgánu U.S. Food and
Drug Administration zaviedlo predpisy pre laserové prístroje, vyrobené po
1. auguste 1976. Splnenie požiadaviek v zmysle týchto predpisov je pre
výrobky predávané v USA povinné. Tlačiareň je certifikovaná ako laserový
výrobok triedy 1 na inštitúcii U.S. Department of Health and Human
Services (DHHS), v zmysle štandardov o radiačnej prevádzke, podľa
Zákona o radiačnej kontrole zdravia a bezpečnosti (Radiation Control for
Health and Safety Act), z roku 1968.

Keďže šírenie radiácie, emitovanej v tlačiarni, je úplne ohraničené
ochranným púzdrom a vonkajším krytom, laserový lúč nemôže uniknúť
počas žiadnej fázy normálneho používania.

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

Obsluha, upravovanie alebo používanie iné, ako je špecifikované v tejto

používateľskej príručke, môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnej radiácii.

Bezpečnosť LED