HP LaserJet 2200 Printer series - Kórejské vyhlásenie EMI

background image

Kórejské vyhlásenie EMI

Kórejské vyhlásenie EMI

Kórejské vyhlásenie EMI

Kórejské vyhlásenie EMI

22002200

background image

130

130

130

130 Príloha A Špecifikácie

SL

background image

SL

Príloha B Špecifikácie tlačových médií 131

131

131

131

B

Špecifikácie