HP LaserJet 2200 Printer series - Bezpeènosˇ LED

background image

Bezpečnosť LED

Bezpečnosť LED

Bezpečnosť LED

V zmysle medzinárodných štandardov IEC 60825-1 (EN 60825-1) je
infračervený port na čelnom paneli tlačiarne klasifikovaný ako zariadenie
LED (Light Emitting Diode) triedy 1. Hoci sa toto zariadenie nepovažuje za
škodlivé, odporúčame zabezpečiť nasledovné predbežné opatrenia.

!

Ak tlačiareň vyžaduje servisný zásah, kontaktujte autorizované
stredisko služieb HP.

!

Nepokúšajte sa urobiť žiadne úpravy na tlačiarni.

!

Vyhýbajte sa priamemu vystaveniu zraku infračervenému lúču LED.

!

Uvedomte si, že lúč tvorí neviditeľné svetlo.

!

Nepokúšajte sa pozorovať infračervený lúč LED pomocou
akéhokoľvek optického zariadenia.

background image

SL

Príloha A Špecifikácie 129

129

129

129