HP LaserJet 2200 Printer series - Ochrana ˛ivotného prostredia

background image

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard je zaviazaná vyrábať kvalitné, environmentálne
vyhovujúce výrobky. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre,
na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Produkcia ozónu

Produkcia ozónu

Produkcia ozónu

Produkcia ozónu

Tento výrobok nevytvára ani zanedbateľné množstvá ozónu (O

3

).

Spotreba energie

Spotreba energie

Spotreba energie

Spotreba energie

Spotreba energie výrazne klesá v úspornom režime, čo prináša úspory
nielen vo vzťahu k prírodným zdrojom, ale aj prevádzkovým nákladom -
bez ovplyvnenia vysokej prevádzkovej hodnoty výrobku. Tento výrobok sa
kvalifikoval ako zariadenie spĺňajúce smernice E

NERGY

S

TAR

, dobrovoľného

programu zriadeného na podporu vývoja energeticky efektívnych
kancelárskych výrobkov.

E

NERGY

S

TAR

je v U.S.A. registrovaná služobná známka štátnej agentúry pre

ochranu životného prostredia EPA. Ako partner programu E

NERGY

S

TAR

,

spoločnosť Hewlett-Packard zabezpečila, že tento výrobok spĺňa smernice
E

NERGY

S

TAR

pre energetickú efektívnosť. Viac informácií si môžete pozrieť

na http://www.epa.gov/energystar/.

Spotreba toneru

Spotreba toneru

Spotreba toneru

Spotreba toneru

V režime EconoMode sa používa výrazne menej toneru

,

čo zvyšuje

životnosť tonerovej kazety s minimálnym vplyvom na kvalitu tlače.

background image

SL

Príloha A Špecifikácie 125

125

125

125

Používanie papiera

Používanie papiera

Používanie papiera

Používanie papiera

Zabudovaný duplexor (obojstranná tlač), ako aj schopnosť tlačiarne tlačiť
viac strán na jeden list papiera, umožňuje znížiť spotrebu papiera, a teda
následne znižuje aj požiadavky na prírodné zdroje.

Plasty

Plasty

Plasty

Plasty

Plastické súčiastky nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných
štandardov, čo zvyšuje možnosti ich identifikácie pre účely recyklácie na
konci životnosti výrobku.

Príslušenstvo do tlačiarní HP LaserJet

Príslušenstvo do tlačiarní HP LaserJet

Príslušenstvo do tlačiarní HP LaserJet

Príslušenstvo do tlačiarní HP LaserJet

Vo viacerých krajinách je možné príslušenstvo do tlačiarní (napr. tonerové
kazety, natavovaciu jednotku, valec) vrátiť spoločnosti HP prostredníctvom
environmentálneho programu HP Planet Partners. Jednoduchý a bezplatný
program odovzdávania použitého príslušenstva je dostupný vo viac ako
25 krajinách. Viacjazyčná informácia o programe, spolu s inštrukciami,
sú súčasťou každej dodávky novej tonerovej kazety alebo iného
spotrebného materiálu pre HP LaserJet.

Informácia o environmentálnom programe HP Planet

Informácia o environmentálnom programe HP Planet

Informácia o environmentálnom programe HP Planet

Informácia o environmentálnom programe HP Planet

Partners pre príslušenstvo do tlačiarní

Partners pre príslušenstvo do tlačiarní

Partners pre príslušenstvo do tlačiarní

Partners pre príslušenstvo do tlačiarní

Od roku 1990 bolo, v rámci programu recyklácie tonerových kaziet pre
HP LaserJet, zozberaných viac ako 39 miliónov použitých kaziet, ktoré
by inak boli odhodené na svetových smetiskách. Tonerové kazety a iný
spotrebný materiál pre HP LaserJet sú zberané a hromadne odvážané
našim dodávateľským a recyklačným partnerom, ktorí ich rozoberajú.
Po náročnej inšpekcii kvality sú vybrané časti opätovne zaradené na
použitie do nových kaziet. Zvyšný materiál je separovaný a konvertovaný
na suroviny, ktoré sa využívajú v iných priemyselných odvetviach na výrobu
množstva užitočných výrobkov.

background image

126

126

126

126 Príloha A Špecifikácie

SL

Vrátenie použitého spotrebného materiálu v U.S.A.

Vrátenie použitého spotrebného materiálu v U.S.A.

Vrátenie použitého spotrebného materiálu v U.S.A.

Vrátenie použitého spotrebného materiálu v U.S.A.

Ako environmentálne zodpovednejší spôsob vrátenia použitých kaziet a
spotrebného materiálu, HP odporúča ich hromadné odosielanie v jednej
zásielke. Jednoducho zabaľte spolu dve alebo viac kaziet, pričom
použite predplatený štítok (služby UPS) s vyplneným adresátom, ktorý
je súčasťou dodávky. Ak potrebujete viac informácií v U.S.A., volajte
(1) (800) 340 2445, alebo navštívte web stránku HP pre príslušenstvo
pre LaserJet na http://www.ljsupplies.com/planetpartners/.

Vrátenie použitého spotrebného materiálu mimo U.S.A.

Vrátenie použitého spotrebného materiálu mimo U.S.A.

Vrátenie použitého spotrebného materiálu mimo U.S.A.

Vrátenie použitého spotrebného materiálu mimo U.S.A.

Zákazníci mimo U.S.A., volajte miestne predajné a servisné pobočky HP,
alebo navštívte http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html, kde je
viac informácií o dostupnosti programu Planet Partners pre recykláciu
tonerových kaziet a príslušenstva pre HP LaserJet vo vašej krajine.

Papier

Papier

Papier

Papier

Tento výrobok umožňuje používanie recyklovaného papiera, pokiaľ papier
spĺňa požiadavky načrtnuté v príručke

HP LaserJet Printer Family Print

Media Guide

. Informácie o možnostiach objednania nájdete v Doplnková

dokumentácia. Pre tento výrobok je vhodný na použitie recyklovaný papier
podľa normy DIN 19309.