HP LaserJet 2200 Printer series - ³pecifikácie tlaèiarne

background image

Špecifikácie tlačiarne

Špecifikácie tlačiarne

Špecifikácie tlačiarne

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

s voliteľným

s voliteľným

s voliteľným

s voliteľným

zásobníkom 3

zásobníkom 3

zásobníkom 3

zásobníkom 3

(250 listov papiera)

(250 listov papiera)

(250 listov papiera)

(250 listov papiera)

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

s voliteľným

s voliteľným

s voliteľným

s voliteľným

zásobníkom 3

zásobníkom 3

zásobníkom 3

zásobníkom 3

(500 listov papiera)

(500 listov papiera)

(500 listov papiera)

(500 listov papiera)

Výška

255 mm

334 mm

395 mm

Šírka

405 mm

405 mm

405 mm

Hĺbka (telo)

435 mm

435 mm

435 mm

Hmotnosť (s

tonerovou kazetou)

14,0 kg

17,1 kg

18,7 kg

Elektrické špecifikácie

Elektrické špecifikácie

Elektrické špecifikácie

Elektrické špecifikácie

Modely pre 110 Voltov

Modely pre 110 Voltov

Modely pre 110 Voltov

Modely pre 110 Voltov

Modely pre 220 Voltov

Modely pre 220 Voltov

Modely pre 220 Voltov

Modely pre 220 Voltov

Požiadavky na elektrickú sieť

100-127V V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240 V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Minimálna odporúčaná kapacita

obvodov pre typický výrobok

5,0 Amps

2,5 Amps

Priemerná spotreba elektrickej

energie (Watty) - tlačiarne

HP LaserJet série 2200

Tlač (18 PPM) = 360 W

Pohotovostný režim = 12 W

Úsporný režim = 12 W

Vypnuté = 0 W

Tlač (18 PPM) = 360 W

Pohotovostný režim = 14 W

Úsporný režim = 14 W

Vypnuté = 0 W

Prednastavená hodnota času aktivácie úsporného režimu je 15 minút.

Uvedené hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie si pozrite na http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

122

122

122

122 Príloha A Špecifikácie

SL

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

Požiadavky na elektrickú sieť vychádzajú z odlišností regiónov, v ktorých sa

tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätia. Takéto konanie môže

poškodiť tlačiareň a spôsobiť zánik záruky na výrobok.

Environmentálne

Environmentálne

Environmentálne

Environmentálne
špecifikácie

špecifikácie

špecifikácie

špecifikácie

Prevádzkové prostredie

Prevádzkové prostredie

Prevádzkové prostredie

Prevádzkové prostredie

Skladovanie/

Skladovanie/

Skladovanie/

Skladovanie/
Pohotovostný režim

Pohotovostný režim

Pohotovostný režim

Pohotovostný režim

Teplota
(tlačiareň a tonerová kazeta)

15

°

- 32,5

°

C

(59

°

- 89

°

F)

-20

°

- 40

°

C

(-4

°

- 104

°

F)

Relatívna vlhkosť

10% až 80%

10% až 90%

Akustické emisie

Akustické emisie

Akustické emisie

Akustické emisie
(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

Pozícia okolostojaceho

Pozícia okolostojaceho

Pozícia okolostojaceho

Pozícia okolostojaceho

Deklarované podľa

Deklarované podľa

Deklarované podľa

Deklarované podľa
ISO 9296

ISO 9296

ISO 9296

ISO 9296

Tlač (18 PPM)

L

pAm

= 52 dB(A)

Úsporný režim

V podstate nepočuteľné

Sila zvuku

Sila zvuku

Sila zvuku

Sila zvuku

Deklarované podľa

Deklarované podľa

Deklarované podľa

Deklarované podľa
ISO 9296

ISO 9296

ISO 9296

ISO 9296

Tlač (18 PPM)

L

WAd

= 6,6 belov(A)

Úsporný režim

V podstate nepočuteľné

Tlačiarne so silou zvuku rovnou alebo väčšou ako 6,3 belov sa odporúčajú umiestniť do oddelenej miestnosti alebo prepážky.

Uvedené hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie si pozrite na http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

SL

Príloha A Špecifikácie 123

123

123

123