HP LaserJet 2200 Printer series - Konðtrukcia ðtítkov

background image

Konštrukcia štítkov

Konštrukcia štítkov

Konštrukcia štítkov

Konštrukcia štítkov

Pri výbere štítkov zvážte kvalitu ich jednotlivých prvkov:

!

Lepidlá:

Lepidlá:

Lepidlá:

Lepidlá: Lepiaci materiál by mal byť stabilný pri teplote natavovania
200° C (392° F).

!

Usporiadanie:

Usporiadanie:

Usporiadanie:

Usporiadanie: Používajte iba štítky medzi ktorými nie sú medzery.
Používanie štítkov s medzerami často spôsobuje odlepovanie štítkov
počas tlače, pričom dochádza k závažným problémom s uviaznutím
v tlačiarni.

!

Skrútenie:

Skrútenie:

Skrútenie:

Skrútenie: Štítky musia pred použitím ležať naplocho s maximálnym
skrútením 13 mm (0,5 palca) v ktoromkoľvek smere.

!

Stav:

Stav:

Stav:

Stav: Nepoužívajte štítky so záhybmi, bublinami alebo inými známkami
odlepovania.

Viac informácií nájdete v časti Tlač na štítky.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

V ovládači tlačiarne vyberte Optimize for (Optimalizovať pre): a z

rozbaľovacieho zoznamu vyberte labels (štítky) (pozrite si časť Optimalizácia

tlače podľa typu média). U iných operačných systémov ako Windows je táto

funkcia k dispozícii v HP Web JetAdmin.

background image

142

142

142

142 Príloha B Špecifikácie tlačových médií

SL

Priehľadné fólie

Priehľadné fólie

Priehľadné fólie