HP LaserJet 2200 Printer series - ³títky

background image

Štítky

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili poškodeniu tlačiarne, používajte iba samolepiace štítky

určené pre laserové tlačiarne

Aby ste pri tlačení štítkov predchádzali vážnym prípadom ich uviaznutia v

tlačiarni, vždy používajte zásobník 1 a vždy otvorte výstupný zásobník.

Nikdy netlačte na ten istý hárok so štítkami viackrát, nikdy nepoužívajte hárky

s chýbajúcimi štítkami.