HP LaserJet 2200 Printer series - Prostredie pre tlaè a skladovanie papiera

background image

Prostredie pre tlač a skladovanie papiera

Prostredie pre tlač a skladovanie papiera

Prostredie pre tlač a skladovanie papiera

Prostredie pre tlač a skladovanie papiera

Ideálne prostredie pre tlač a skladovanie papiera by malo byť blízke
izbovej teplote, nie príliš suché ani vlhké. Pamätajte na to, že papier je
hygroskopický; vlhkosť je schopný rýchlo absorbovať, ale aj stratiť.

Pôsobenie vysokej teploty spolu s vlhkosťou ničí papier. Vysoká teplota
spôsobuje, že sa voda obsiahnutá v papieri vyparuje, zatiaľ čo nízka
teplota spôsobuje jej kondenzáciu. Vykurovacie a klimatizačné systémy
miestnosti vysušujú. Po otvorení ochranného balenia a používaní papier
postupne stráca vlhkosť, čo spôsobuje pruhy a škvrny. Vlhké počasie
alebo vodné ochladzovače a zvlhčovače môžu spôsobiť nárast vlhkosti v
miestnosti. Papier, ktorý je otvorený a používaný, absorbuje prebytočnú
vlhkosť, čo spôsobuje slabú tlač a vypadávanie. Priebežným zvlhčovaním
a vysúšaním sa papier môže zdeformovať. To môže mať za následok jeho
uviaznutie v tlačiarni.

Z toho vyplýva, že skladovanie a používanie papiera je rovnako dôležité ako
jeho výroba. Podmienky skladovania papiera priamo ovplyvňujú operáciu
jeho podávania.

Je potrebné dbať na to, aby sa nekupovalo viac papiera ako je možné v
krátkom čase spotrebovať (okolo 3 mesiacov). Papier uskladnený dlhšie
obdobie môže byť vystavený extrémnym teplotám a vlhkosti, čo môže mať
za následok jeho poškodenie. Významnou prevenciou škôd na veľkých
zásobách papiera je plánovanie.

Neotvorený papier v zabalených archoch je schopný si udržať stabilitu
počas niekoľkých mesiacov. Otvorené balenie papiera má väčší potenciál
na poškodenie, najmä ak nie sú obalené vlhkotesnou bariérou.

Na zabezpečenie optimálneho výkonu tlačiarne je potrebné správne
udržovať prostredie, v ktorom je papier skladovaný. Požadované
podmienky sú 20° až 24° C (68° až 75° F), pri relatívnej vlhkosti 45% až
55%. Pri hodnotení skladovacích podmienok papiera vám môžu napomôcť
nasledovné odporúčania:

!

Papier by mal byť uskladnený pri (alebo blízko) izbovej teplote.

!

Vzduch by nemal byť ani príliš suchý, ani príliš vlhký
(kvôli hygroskopickým vlastnostiam papiera).

!

Najlepším spôsobom skladovania už otvoreného papiera je jeho
opätovné tesné zabalenie do vlhkovzdorného obalu. Ak prostredie,
v ktorom sa nachádza tlačiareň, podlieha výrazným výkyvom,
odoberte z balenia len také množstvo papiera, ktoré sa spotrebuje
počas jedného dňa. Tým predídete nechceným zmenám vlhkosti.

background image

138

138

138

138 Príloha B Špecifikácie tlačových médií

SL