HP LaserJet 2200 Printer series - Prieh½adné fólie

background image

Priehľadné fólie

Priehľadné fólie, používané v tlačiarni, musia byť schopné odolať teplote v
natavovacej jednotke 200° C (392° F).

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili poškodeniu tlačiarne, používajte iba priehľadné fólie

odporúčané pre použitie v tlačiarňach HP LaserJet, akými sú napr. značkové

fólie HP. (Informácie o možnostiach ich objednania nájdete v časti Priehľadné

fólie pre HP LaserJet.)

Viac informácií nájdete v časti Tlač na priehľadné fólie.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

V ovládači tlačiarne vyberte Optimize for (Optimalizovať pre): a z

rozbaľovacieho zoznamu vyberte transparencies (priehľadné fólie)

(pozrite si časť Optimalizácia tlače podľa typu média). U iných operačných

systémov ako Windows je táto funkcia k dispozícii v HP Web JetAdmin.

background image

SL

Príloha C Pamäť tlačiarne a jej rozširovanie 143

143

143

143

C