HP LaserJet 2200 Printer series - Preh½ad

background image

Prehľad

Prehľad

Prehľad

Prehľad

V tejto tlačiarni je možné použiť širokú škálu tlačových médií, ako napr.
jednotlivé listy papiera (vrátane 100% recyklovaného vláknitého papiera),
obálky, samolepiace štítky, priehľadné fólie, ako aj papier používateľského
formátu. Vlastnosti médií, ako napr. hmotnosť, zloženie, zrnitosť a vlhkosť
sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon tlačiarne a kvalitu výtlačku.
Papier, ktorý nezodpovedá požiadavkám uvedeným v tejto príručke,
môže spôsobiť nasledujúce problémy:

!

Nízku kvalitu tlače.

!

Častejšie uviaznutie papiera v tlačiarni.

!

Predčasné opotrebovanie tlačiarne vyžadujúce opravu.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Môže sa stať, že papier spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto príručke, a

napriek tomu výsledky tlače stále nie sú uspokojivé. Môže to byť spôsobené

nesprávnym zaobchádzaním, extrémnou teplotou alebo vlhkosťou, alebo

inými faktormi, ktoré Hewlett-Packard nemôže nijako ovplyvniť.

Pred zakúpením väčšieho množstva papiera sa uistite, že spĺňa požiadavky

uvedené v tejto používateľskej príručke a v príručke

HP LaserJet Printer

Family Print Media Guide.

(Informácie o možnostiach objednania nájdete v

Doplnková dokumentácia). Pred zakúpením väčšieho množstva papiera ho

vždy vyskúšajte.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Používanie papiera, ktorý nevyhovuje špecifikáciám HP, môže spôsobiť

problémy a následnú nevyhnutnosť opravy tlačiarne. Na takéto opravy sa

záruka spoločnosti Hewlett-Packard a ani servisné zmluvy nevzťahujú.

background image

132

132

132

132 Príloha B Špecifikácie tlačových médií

SL