HP LaserJet 2200 Printer series - ³pecifikácie papiera

background image

Špecifikácie papiera

Úplné špecifikácie papiera pre všetky tlačiarne HP LaserJet nájdete v
príručke

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide

. Ak potrebujete

informácie o možnostiach objednania, pozrite si časť Doplnková
dokumentácia.

Kategória

Kategória

Kategória

Kategória

Špecifikácie

Špecifikácie

Špecifikácie

Špecifikácie

Kyslosť

5.5 pH až 8,0 pH

Hrúbka

0,094-0,18 mm (3,0 až 7,0 tisícin palca)

Zvlnenie na hrane

Plochý v rámci 5 mm (0,02 palca)

Spôsob orezania na hrane

Ostrý rez bez viditeľných nerovností na hrane

Natavovacia kompatibilita

Pri nahrievaní na 200° C (392° F)
počas 0,1 sekundy sa nesmie zapekať,
taviť, rozťahovať alebo uvoľnovať
nebezpečné emisie.

Vlákno

Dlhé vlákno

Vlhkosť

4% až 6% podľa hmotnosti

Hladkosť

100-250 Sheffield

background image

SL

Príloha B Špecifikácie tlačových médií 137

137

137

137