HP LaserJet 2200 Printer series - Pokyny pre pou˛ívanie papiera

background image

Pokyny pre používanie papiera

Pokyny pre používanie papiera

Pokyny pre používanie papiera

Pokyny pre používanie papiera

Aby ste dostali čo najlepšie výsledky uistite sa, že používate papier dobrej
kvality, bez zálomov, zárezov, trhlín, škvŕn, drobných častíc, prachu,
otvorov, zvlnenia a že nemá ohnuté alebo pokrútené okraje.

Ak si nie ste istý aký typ papiera vkladáte do zásobníka (ako napr.
kancelársky alebo recyklovaný), pozrite sa na štítok na obale papiera.

Nižšie sú uvedené problémy s papierom, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality
tlače, uviaznutie papiera v tlačiarni alebo dokonca poškodenie tlačiarne.

Príznak

Príznak

Príznak

Príznak

Problém s papierom

Problém s papierom

Problém s papierom

Problém s papierom

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Riešenie

Nízka kvalita tlače alebo
priľnavosť toneru
Problémy s podávaním

Príliš vlhký, drsný, príliš
ťažký, príliš hladký, alebo
reliéfny papier, chybné
podanie papiera

Skúste iný druh papiera,
100-250 Sheffield,
s vlhkosťou 4 až 6%

Vynechávanie, viaznutie, krútenie Nevhodné skladovanie

Nerovnomerné vlastnosti
papiera na jednotlivých
okrajoch

Skladujte papier na rovnej
podložke v pôvodnom obale
chrániacom pred vlhkom

Prevráťte papier

Nadmerné krútenie
problémy s podávaním

Príliš vlhký, nesprávny smer
vlákna, alebo krátke vlákno

Nerovnomerné vlastnosti
papiera na jednotlivých
okrajoch

Otvorte zadný výstupný zásobník
Použite papier s dlhým vláknom

Prevráťte papier

Uviaznutie papiera v tlačiarni,
poškodenie tlačiarne

Papier s vyrezanými miestami
alebo s perforáciou

Nepoužívajte papier s vyrezanými
miestami alebo perforáciou

Problémy s podávaním

Rozodraté okraje

Nerovnomerné vlastnosti
papiera na jednotlivých
okrajoch

Používajte kvalitný papier

Prevráťte papier

background image

136

136

136

136 Príloha B Špecifikácie tlačových médií

SL

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nepoužívajte hlavičkový papier s potlačou, ktorá neodoláva vysokým teplotám,

ako sa napríklad používa v prípade niektorých typov termografickej tlače.

Nepoužívajte reliéfny hlavičkový papier.

Tlačiareň používa k nataveniu tonera na papier vysokú teplotu a tlak.

Ak používate farebný papier alebo predtlačené formuláre, uistite sa, že

obsahujú farbu, ktorá znáša natavovaciu teplotu (200° C, resp. 392° F

počas 0,1 sekundy).

Špecifikácie papiera

Špecifikácie papiera

Špecifikácie papiera