HP LaserJet 2200 Printer series - Podporované formáty papiera

background image

Podporované formáty papiera

Podporované formáty papiera

Podporované formáty papiera

Podporované formáty papiera

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Použitie média s dĺžkou menšou ako 178 mm (7 palcov) môže spôsobovať

jeho uviaznutie v tlačiarni. Toto môže byť podmienené vplyvom podmienok

prostredia na papier. Aby ste dosiahli optimálny výkon, dbajte na správne

uskladňovanie a manipuláciu s papierom (pozrite si časť Prostredie pre tlač

a skladovanie papiera).

Zásobník 1

Zásobník 1

Zásobník 1

Zásobník 1

Rozmery

Rozmery

Rozmery

Rozmery

aaaa

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Kapacita

Kapacita

Kapacita

Kapacita

b

bb

b

Minimálny formát
(používateľský)

76 x 127 mm
(3 x 5 palcov)

60 až 163 g/m

2

(16 až 43 libier)

100 listov papiera mernej
hmotnosti 80 g/m

2

(20-librový papier)

Maximálny formát
(používateľský)

216 x 356 mm
(8,5 x 14 palcov)

Priehľadné fólie

Rovnaké ako vyššie
uvedené minimálne a
maximálne formáty
papiera.

Hrúbka:
0,10 až 0,14 mm
(0,0039 až 0,0055
palca)

bežne 75

Štítky

c

Hrúbka:
0,10 až 0,14 mm
(0,0039 až 0,0055
palca)

bežne 50

Obálky

Až do 90 g/m

2

(16-24 libier)

až do 10

a. Tlačiareň podporuje široký sortiment formátov médií. Podporované formáty nájdete v tlačovom softvéri.

Pozrite si časť Tlač na médiá používateľského formátu alebo stoh kariet.

b. Kapacita sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti a hrúbky média, ako aj od podmienok prostredia.

c. Hladkosť - 100 až 250 (Sheffield).

background image

SL

Príloha B Špecifikácie tlačových médií 133

133

133

133

Zásobník 2

Zásobník 2

Zásobník 2

Zásobník 2
alebo zásobník

alebo zásobník

alebo zásobník

alebo zásobník
3 (na 250 listov

3 (na 250 listov

3 (na 250 listov

3 (na 250 listov
papiera)

papiera)

papiera)

papiera)

Rozmery

Rozmery

Rozmery

Rozmery

aaaa

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Kapacita

Kapacita

Kapacita

Kapacita

b

bb

b

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 palcov)

60 až 105 g/m

2

(16 až 28 libier)

250 listov papiera mernej
hmotnosti 80 g/m

2

(20-librový papier)

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 palcov)

Executive

191 x 267 mm
(7,3 x 10,5 palcov)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 palcov)

B5 (ISO)

176 x 250 mm
(6,9 x 9,9 palcov)

B5 (JIS)

182 x 257 mm
(7,2 x 10 palcov)

A5

148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 palcov)

8,5 x 13 palcov

216 x 330 mm
(8,5 x 13 palcov)

a. Tlačiareň podporuje široký sortiment formátov médií. Pozrite si časť

Tlač na médiá používateľského formátu alebo stoh kariet.

b. Kapacita sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti a hrúbky média, ako aj od podmienok prostredia.

Zásobník 3

Zásobník 3

Zásobník 3

Zásobník 3
(na 500 listov

(na 500 listov

(na 500 listov

(na 500 listov
papiera)

papiera)

papiera)

papiera)

Rozmery

Rozmery

Rozmery

Rozmery

aaaa

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Kapacita

Kapacita

Kapacita

Kapacita

b

bb

b

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 palcov)

60 až 105 g/m

2

(16 až 28 libier)

500 listov papiera mernej
hmotnosti 80 g/m

2

(20-librový papier)

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 palcov)

a. Tlačiareň podporuje široký sortiment formátov médií. Pozrite si časť

Tlač na médiá používateľského formátu alebo stoh kariet.

b. Kapacita sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti a hrúbky média, ako aj od podmienok prostredia.

background image

134

134

134

134 Príloha B Špecifikácie tlačových médií

SL

Automatický duplexor

Automatický duplexor

Automatický duplexor

Automatický duplexor

Rozmery

Rozmery

Rozmery

Rozmery

aaaa

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Hmotnosť

Letter

216 x 279 mm
(8,5 x 11 palcov)

60 až 105 g/m

2

(16 až 28 libier Bond)

A4

210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 palcov)

Legal

216 x 356 mm
(8,5 x 14 palcov)

8,5 x 13 palcov

216 x 330 mm
(8,5 x 13 palcov)

a. Tlačiareň podporuje široký sortiment formátov médií. Pozrite si časť

Tlač na médiá používateľského formátu alebo stoh kariet.

background image

SL

Príloha B Špecifikácie tlačových médií 135

135

135

135