HP LaserJet 2200 Printer series - Okraje obálok

background image

Okraje obálok

Okraje obálok

Okraje obálok

Okraje obálok

V nasledujúcej tabuľke sú udané typické okraje pre adresy na obálkach
formátu Commercial č. 10 alebo DL.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Najlepšiu kvalitu dosiahnete umiestnením okrajov aspoň 15 mm (0,6 palca)

od hrán obálky.

Snažte sa vyhnúť tlačeniu na tú časť obálky, kde sa lepené spoje stretajú.