HP LaserJet 2200 Printer series - Obálky s lepiacimi prú˛kami a chlopòami

background image

Obálky s lepiacimi prúžkami a chlopňami

Obálky so samolepiacimi prúžkami alebo s viacerými chlopňami musia
obsahovať lepidlá, ktoré odolávajú teplote a tlaku natavovacej jednotky v
tlačiarni. Prídavné chlopne a prúžky môžu spôsobiť krčenie, tvorbu záhybov,
uviaznutie v tlačiarni alebo dokonca poškodenie natavovacej jednotky.

Prijateľné

Neprijateľné

background image

140

140

140

140 Príloha B Špecifikácie tlačových médií

SL